Blog

Muhasebe ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Şahıs Şirketi Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? Kuruluş Aşamaları Nelerdir? 2017

Günümüzde şahıs şirketi dendiği zaman tek bir kişinin kurabileceği bir şirket olarak anlaşılsa da; birden fazla gerçek kişinin bir araya gelerek kurabilecekleri bir şirket türüdür. Yani şahıs şirketleri tek bir kişi (gerçek kişi) tarafından da kurulabilir, birden fazla gerçek kişi tarafından da kurulabilmektedir.

Şahıs Şirketi Nedir?
Tüzel kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket türleridir. Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketleri denir. Ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça zordur. Kişi şirketlerinde ortakların hepsi uygun görmeden ortaklık payı başkalarına satılmaz veya devredilemez. Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder. Ortaklar, gerçek kişilerdir ve şirket borçlarına karşı sınırsız (bütün mal varlığı ile) sorumludurlar. Şahıs şirketleri TTK ya göre ikiye ayrılır. Kollektif şirket ve Komandit şirket. 

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?
- Düşük muhasabeci ücreti
- Kademeli vergi sistemi
- Düşük defter tasdik ücretleri
- Hızlı kurulum

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezvantajları Nelerdir?
- Limited şirketinde vergi oranı %20 iken, şahıs şirketlerinde yüksek cirolarda %20 den fazla vergi ödeme riskini vardır
- Bankalar nezninde limited şirketleri daha fazla itibar görür, kredi ve sanal POS başvuruları daha kolay onaylanır.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?
Şahıs şirketi açabilmek için gerekli olan belgeleri toplamak gerekmektedir. Bu belgeleri kendiniz toplayabileceğiniz gibi herhangi bir muhasebeciye vekalet vererek bütün işlemleri onun yapmasını da sağlayabilirsiniz.

Şahıs şirketi açabilmek için gerekli belgeler?
- İşe Başlama Bildirim Formu (İlgili form örnekleri için tıklayınız... )
- 2 adet İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
- 2 adet Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
- 2 adet Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Notere Tasdikli)
- 2 adet İmza Beyannamesi
- İşyeri Kira Kontratı
- İşyeri Kira Kontratı Damga Vergisi Alındı Makbuzu
- İşyeri Kiralık Değilse Tapu Fotokopisi
- İş Yerinizin Vergi Dairesine Dilekçe


Dilekçe örneği:
…….VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ..... (iliniz yazmalı)
Konu: İş Yeri Açılışı Hakkında Daireniz sınırları içerisinde bulunan .......(açacağınız işyerinin adresi yazılmalı) adresinde .......(satışını yapacağınız ürünün alanı yazılmalı)(örn; bilişim ürünleri) malzemeleri’nin perakende satışı ile ilgili .......(işyerinizin açılış tarihi yazılmalı) tarihinde ticari faaliyetime başlayacağım. Dairenizce mükellefiyetimin tesisini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla
............... (Adve soyad - imza)

Dilekçe ve Evrak Tesliminden Sonra Ne Olacak ?
Bütün evrakları vergi dairesine teslim ettikten sonra şahıs şirketinizin vergi levhasının açılabilmesi için size bir yoklama memuru gönderilecektir. Yoklama memuru ilgili yerin şahıs şirketi açmaya uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Eğer yoklama memuru uygun görür ise size bir yoklama tutanağı verir. Bu tutanağı muhasebecinize vererek şirketiniz adına vergi levhası çıkartmasını sağlayabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?
Şahıs şirketi kurulumunda yaklaşık olarak 500 TL muhasebeci ücreti bulunmaktadır. Bununla beraber yaklaşık 100-150 TL de aylık bir muhasebeci ücreti ödersiniz. İş kolunuza göre eğer ticaret odasına başvuru yapacaksanız 750 TL ve yazarkasa gerekiyorsa da yaklaşık bir 300 TL sizlere masraf çıkacaktır. Bunların yanında yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmeniz içinde 300 TL civarında bir miktar bütçe ayırmanız gerekir.