Blog

Muhasebe ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Ne Zaman Ödenir?


Gelir Vergisi Nedir ?

Gelir Vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Bu gelirler mal satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, serbest meslek faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar (avukatlık, muhasebecilik, kendi adına çalışan doktor vs.), zirai faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ile kanunda sayılan diğer bazı gelirlerdir.

Gelir Vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Gelir Vergisi beyannamesi gelirleri vergilendirilen yılı izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir. Örneğin 2016 yılının ödenecek Gelir Vergisinin beyannamesi 2017 yılının Mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir.

Gelir Vergisi ne zaman ödenir? Gelir Vergisi kaç taksitte ödenir?

Gelir Vergisi 2 taksit olarak ödenir. 1. taksit Mart ayının son gününe kadar, 2. taksit ise Temmuz ayının son gününe kadar ödenmelidir.

Gelir Vergisi nasıl hesaplanır?

Gelir Vergisi, gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması şeklinde hesaplanır. Ancak gelir tutarı yükseldikçe vergi oranı artmaktadır. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanır. Yayınlanan bu tabloya Gelir Vergisi Dilimleri denir. Gelir Vergisi hesaplanırken, yıl içinde oluşan matrahlar toplanır ve bu matrah toplamlarına karşılık gelen vergi dilimine göre oran belirlenir.

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Matrahı 13.000 TL ye kadar  % 15
Gelir Vergisi Matrahı 13.000 TL - 30.000 TL arasında ise

30.000 TL nin 13.000 TL si için 1.950 TL, fazlası  
% 20

Gelir Vergisi Matrahı 30.000 TL - 70.000 TL arasında ise

70.000 TL nin 30.000 TL si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL nin 30.000 TL si için 5.350 TL), fazlası 

% 27

Gelir Vergisi Matrahı 70.000 TL den fazla ise 

70.000 TL den fazlasının 70.000 TL si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 
110.000 TL den fazlasının 110.000 TL si için 26.950 TL), fazlası 

% 35

oranında vergilendirilir.


Hesaplama Örnekleri

Örnek 1

Örneğin bir takvim yılı içerisinde 1.000 TL + KDV tutarında bir satış yaparak gelir elde ettik. Bu satış için ise 400 TL giderimiz  oldu. 

GELİR = 1.000 TL (Satış faturasının KDV siz tutarı)

GİDER = 400TL (işin maliyeti ya da üreticiye ödediğin miktar)

GELİR - GİDER = KÂR (Gelir Vergisi Matrahı)

buna göre ;

1.000 - 400 = 600 TL kâr elde ettik.

Kâr olarak hesapladığımız 600 TL lik tutar ilk vergi dilimine (13.000 TL ye kadar) denk geldiği için %15 i gelir vergisi olarak hesaplanır.

600 TL nin %15 = 90 TL ödenecek gelir vergisi dir.


Örnek 2

Tabloya göre 20.000 TL kar elde ettiğimizi varsayalım;

20.000 TL – 13.000 TL = 7.000 TL

7.000’in %20’si = 1.400 TL

1.400 + 1.950 = 3.350 TL Gelir Vergisi


Örnek 3

Bu sefer daha zorlaştıralım ve kârımızı 45.000 TL olarak düşünelim. Tabloya göre;

45.000 – 30.000 = 15.000 TL

15.000 % 27 si = 4.050 TL

4.050 + 5.350 = 9.400 TL Gelir Vergisi


Örnek 4

İşte geldik son adıma, sizi görmek istediğimiz, vergi rekortmenleri arasında anmak istediğimiz son dilimdeyiz. Girişiminizi kurduktan sonra umuyoruz ki bu dilimde olursunuz. Varsayalım 150.000 TL kar etmiş olalım.

150.000 – 70.000 = 80.000

80.000 ‘nin %35’i = 28.000

28.000 + 16.150 = 44.150 TL Gelir Vergisi


Gelir vergisi hesaplamaları yukarıda olduğu gibidir. İlk bakışta insanın gözü korksada hesaplaması oldukça basittir. Siz bu hesaplamaya neden nasıl ihtiyaç duyarsınız bilemiyorum ama günü geldiğinde Devlet hesaplanmış şekilde bu tutarı sizden istiyor zaten :) Gelir Vergisi hesaplamasını bilmenizdeki fayda bir satış yaptığınızda ne kadar kâr edeceğinizi veya net kârınızı hesaplayabilirsiniz.