Blog

Muhasebe ile ilgili mevzuatlar, kanunlar ve sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar

Basit Usule Tabi Mükellefler için Vergi Rehberi


GİRİŞ 

2016 yılında ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan bu rehberde, basit usulde ticari kazancın tespiti, yıllık beyannameye dahil edilen kazançtan yapılacak indirimler, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında açıklamalar yer almaktadır.

A. BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır.

• Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar.
• Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.

Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.
Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklar şunlardır:

• Defter tutulmaz.
• Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
• Geçici vergi ödenmez, buna ilişkin beyanname verilmez ve bildirimde bulunulmaz.
• Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
• Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
• Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler. 
• Ticari kazançlarına yıllık 8.000 TL indirim yapılmaktadır.
• Engellilik indiriminden faydalanabilirler.


Basit Usüle Tabi Mükellefler için Vergi Rehberi nin tamamına erişmek için tıklayınız...İlgili Başlıklar